KALENDER AKADEMIK

KALENDER AKADEMIK SEMESTER I / GANJIL 2015-2016

STIKES MUHAMMADIYAH BOJONEGORO

 

NO

MINGGU

KEGIATAN

KETERANGAN

1

07-12 SEPTEMBER 2015

PERKULIAHAN 1

 

2

14-19 SEPTEMBER 2015

PERKULIAHAN 2

 

3

21-26 SEPTEMBER 2015

PERKULIAHAN 3

 

4

28 SEPT- 03 OKT 2015

PERKULIAHAN 4

 

5

05-10 OKTOBER 2015

PERKULIAHAN 5

 

6

12-17 OKTOBER 2015

PERKULIAHAN 6

 

7

19-24 OKTOBER 2015

PERKULIAHAN 7

 

8

26-31 OKTOBER 2015

UTS

 

9

02-07 NOPEMBER 2015

PERKULIAHAN 8

 

10

9-14 NOPEMBER 2015

PERKULIAHAN 9

 

11

16-21 NOPEMBER 2015

PERKULIAHAN 10

 

12

23-28 NOPEMBER 2015

PERKULIAHAN 11

 

13

30 NOP – 05 DES 2015

PERKULIAHAN 12

 

14

07-12 DESEMBER 2015

PERKULIAHAN 13

 

15

14-19 DESEMBER 2015

PERKULIAHAN 14

 

16

21-26 DESEMBER 2015

MINGGU TENANG

 

17

28- 02 JAN DESEMBER 2015

UAS

 

18

04- 09 JANUARI 2016

REMIDI/UP

 

19

11-23 JANUARI 2015

SEMESTER PENDEK / PENUGASAN

 

20

25 JAN-06 FEB 2016

LIBUR

 

21

08-27 FEBRUARI 2016

PEMBAYARAN SPP SEMESTER 2

 KRS

RAPAT PERSIAPAN SEMESTER 2

 

22

29 FEBRUARI-5 MARET 2016

PERKULIAHAN SEMESTER 2

 

Bojonegoro, 27 Agustus 2015

                                                                                                STiKes Muhammadiyah Bojonegoro

                                                                                                Ketua

 

 

                                                                                                Ns.Sudalhar,M.Kep

                                                                                               NBM. 891 561

 

 

 

 

 

PEDOMAN PENILAIAN

STIKES MUHAMMADIYAH BOJONEGORO

 

E       : 0-45

D       : 46-55

C       : 56-67

B       : 68-78

A       : 79-100

 

PROPORSI PENILAIAN

 

75 % Kehadiran         : 1

UTS                              : 1

UAS                              : 2

Tugas                            : 1

NILAI = (KEHADIRAN X 1) + (UTSX1) + (UASX2) + (TUGASX1)

                                                                    5

 

PROPORSI JUMLAH SOAL

1SKS : 20MC

2SKS : 40 MC

ESSAY 1SKS : 5

ESSAY 2 SKS : 10

 

Bojonegoro, 27 Agustus 2015

                                                                                            STiKes Muhammadiyah Bojonegoro

                                                                                                Ketua

 

 

                                                                                                Ns.Sudalhar,M.Kep

                                                                                               NBM. 891 561